INFORMACJE

  • KLUB JEST OTWARY W GODZINACH:
    – 8:00-21:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z PRZERWĄ OD 13:00 DO 13:30
    – 10:00-18:00 W SOBOTĘ
  • W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA SIĘ DO AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJW KORZYSTANIE Z KLUBU JEST MOŻLIWE W WYMAGANYM REŻIMIE SANITARNYM
  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE BEZPOŚREDNIO W RECEPCJI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  • POMIĘDZY SALAMI TRENINGOWYMI PRZEMIESZCZAMY SIĘ W MASECZKACH
  • Z KLUBU KORZYSTAĆ MOGĄ WYŁĄCZNIE OSOBY BEZ OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA MOŻLIWOŚĆ INFEKCJI
  • PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZABIERANIA NA TRENINGI RĘCZNIKA I ZMIANY OBUWIA – OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO TYCH WYMAGAŃ NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA SALE TRENINGOWE.